Funkcjonalność

Printoscope Terminal Server

Moduł służy do autoryzowanego dostępu do sieciowych urządzeń drukujących i kopiujących. W skład modułu wchodzi oprogramowanie zarządzające kolejkami drukowania i konfiguracją dostępu oraz urządzenia umieszczone przy drukarkach zwane Printoscope Terminalami lub oprogramowanie wbudowane w maszynę. Zadaniem modułu jest odbieranie wydruków od użytkowników i przechowywanie ich w celu późniejszego wydruku oraz monitoring ilości wykonywanych kopii. Terminal lub oprogramowanie w w urządzeniu MFD w połączeniu ze swoim serwerem odpowiadają za autoryzację użytkowników za pomocą kodów PIN lub kart zbliżeniowych/magnetycznych, ochronę wydruków przed osobami nieupoważnionymi oraz realizację funkcji follow-me-printing.

Moduł służy do autoryzowanego dostępu do sieciowych urządzeń drukujących i kopiujących. W skład modułu wchodzi oprogramowanie zarządzające kolejkami drukowania i konfiguracją dostępu oraz urządzenia umieszczone przy drukarkach zwane Printoscope Terminalami lub oprogramowanie wbudowane w maszynę. Zadaniem modułu jest odbieranie wydruków od użytkowników i przechowywanie ich w celu późniejszego wydruku oraz monitoring ilości wykonywanych kopii. Terminal lub oprogramowanie w w urządzeniu MFD w połączeniu ze swoim serwerem odpowiadają za autoryzację użytkowników za pomocą kodów PIN lub kart zbliżeniowych/magnetycznych, ochronę wydruków przed osobami nieupoważnionymi oraz realizację funkcji follow-me-printing.

Do każdej drukarki objętej systemem dołączony jest Printoscope Terminal w postaci sprzętowego modułu lub oprogramowania zintegrowanego z panelem maszyny, zaprzężone z czytnikiem kart zbliżeniowych służącym do identyfikacji użytkownika. Użytkownik wykonując wydruk na swoim komputerze, przesyła jego treść do Printoscope Terminal Servera, a nie bezpośrednio do drukarki. Następnie kieruje się ją do dowolnej drukarki objętej systemem, dokonuje identyfikacji swojej osoby przy pomocy karty zbliżeniowej i za pomocą oprogramowania w urządzeniu MFD lub Print Terminala wybiera wydruk wykonany wcześniej na swoim komputerze. Po wykonaniu tej operacji treść wydruku kierowana jest z Printoscope Terminal Servera do wybranej drukarki i dokument jest drukowany.

Dedykowane narzędzie graficzne umożliwia łatwe zarządzenie konfiguracją drukarek, kolejek, użytkowników oraz nadawanie im szczegółowych uprawnień. Graficzny interfejs administratora pozwala zarządzać kolejkami wydruków oczekujących. Możliwe jest przeglądanie oraz anulowanie wybranych wydruków.

Cechy modułu Printoscope Terminal Server:

 • Monitorowanie wydruków na urządzeniach wielofunkcyjnych.
 • Swobodny wybór drukarki, na której ma być odebrany wydruk.
 • Zapewnienie poufności i bezpieczeństwa wynikające z faktu, że dokument jest uwalniany przez użytkownika znajdującego się przy drukarce.
 • Monitorowanie kopii, w tym kopii wykonywanych na urządzeniach analogowych z dokładnością do użytkownika.
 • Autoryzacja użytkownika korzystającego z oprogramowania wbudowanego lub terminala może odbywać się za pomocą kodów PIN lub kart identyfikujących (najczęściej kart zbliżeniowych w różnych standardach).
 • Integracja oprogramowania z panelem urządzenia MFD – funkcje systemu dostępne z poziomu maszyny.
 • Możliwość podłączenia dowolnego czytnika kart zbliżeniowych oraz zabudowanie go w maszynie lub terminalu.
 • Pełna integracja z systemem kontroli kosztów wydruków – modułem Printoscope Cost Control.
 • Kontrola poprawności wprowadzanych danych konfiguracji.
 • Zwiększone bezpieczeństwo wynikające z możliwości definiowania uprawnień dla danej drukarki, grupy drukarek, użytkownika, grupy użytkowników.
 • Monitorowanie kolejek wydruków oczekujących oraz wydruków użytkowników.
 • Możliwość aktualizowania konfiguracji drukarek, użytkowników i uprawnień, bez konieczności wstrzymywania pracy systemu.
 • Obsługa funkcji asystentki – nadanie uprawnień osobie do odbioru wydruków innego właściciela.