Funkcjonalność urządzeń

Plan Łatwego Serwisu Canon

Plan Łatwego Serwisu Canon

Ochrona produktów Canon to najwyższej klasy pomoc techniczna w obszarach od instalacji do naprawy i konserwacji sprzętu.

3 lub 5-letnia usługa serwisu na miejscu następnego dnia.

W przypadku awarii lub potrzeby dodatkowej pomocy, wystarczy kontakt z punktem obsługi klienta w Canon. Jeżeli zdalna pomoc nie wystarczy, najpóźniej następnego dnia roboczego, zostanie wysłany wykwalifikowany technik serwisu.

Dodatkowo - dostęp do centrum pomocy technicznej.

 

Plan łatwego serwisu, usługa na miejscu następnego dnia — seria produktów imagePROGRAF

Obejmuje dostęp do telefonicznej pomocy technicznej oraz usług na miejscu Canon zgodnie z poniższymi warunkami.
Zwracamy uwagę, że wszystkie usługi świadczone w ramach Planu łatwego serwisu między Zakresem usług a Standardowymi Warunkami wiążący jest niniejszy Zakres usług. Niniejszy Plan łatwego serwisu ma zastosowanie tylko do tych Produktów, które zostały zakupione najpóźniej na 90 dni przed dniem aktywacji Planu łatwego serwisu. Canon zastrzega sobie prawo do żądania okazania dowodu zakupu w celu weryfikacji daty wytworzenia produktu.

Produkty
Informacje na temat Produktów objętych niniejszym Planem łatwego serwisu można znaleźć na podstronach produktów.

Usługi

  • Naprawa wadliwych produktów

Jeśli w dowolnym momencie w trakcie obowiązywania Planu łatwego serwisu ujawni się wada produktu lub Produkt przestanie działać, może Pan/Pani zadzwonić do Centrum Obsługi Klienta Canon.

Jeśli problemu nie można rozwiązać przez telefon lub na odległość, wykwalifikowany inżynier serwisowy zadzwoni do Pana/Pani, aby uzgodnić dogodny termin wizyty.

Wyłączenia serwisowe są stosowane zgodnie ze Standardowymi Warunkami Canon. Inżynierowie serwisowi Canon posiadają specjalistyczne przeszkolenie w zakresie niezbędnym do udzielenia wsparcia technicznego w stosunku do Pana/Pani Produktu. Posiadają również kompleksowy zestaw części zamiennych do produktów Canon. Pana/Pani Plan łatwego serwisu obejmuje wszystkie powiązane koszty robocizny, łącznie z wezwaniem oraz czasem przejazdów i napraw. Obejmuje on również koszty wszystkich części serwisowych. Nie obejmuje jednak kosztów materiałów eksploatacyjnych, na przykład pojemników z tuszem, głowic drukujących czy nośników do drukowania (np. papieru). Ponadto, jeśli instalacja i podłączenie Produktu do sieci nie zostały wykonane przez Canon, usługi i niezbędne części serwisowe w związku z wadliwą instalacją lub podłączeniem Produktu do sieci nie są objęte niniejszym Planem łatwego serwisu.

Warunkiem wstępnym świadczenia usług na miejscu przez inżynierów serwisowych Canon jest lokalizacja Pana/Pani Produktu w kraju, w którym został on zarejestrowany („Lokalizacja”). Jeśli zamierza Pan/Pani przenieść produkt poza Lokalizację i zainstalować go w innym miejscu, usługi na warunkach Planu łatwego serwisu ani zwrot kosztów nie są możliwe. Ponadto jeśli zamierza Pan/Pani przenieść produkt do innej lokalizacji o innym adresie w trakcie obowiązywania Pana/Pani Planu łatwego serwisu, musi Pan/Pani podać nam z wyprzedzeniem nowe dane adresowe.

  • Serwis dla najwyższej wydajności

Pana/Pani Plan łatwego serwisu obejmuje nie tylko usterki sprzętowe, ale także ewentualnie wymagane wsparcie związane z funkcjami sterownika drukarki i pogorszeniem wyników, co gwarantuje wysoką wydajność i jakość drukowania Pana/Pani Produktu.

  • Pomoc techniczna

Pana/Pani Plan łatwego serwisu gwarantuje również dostęp do pomocy technicznej Canon w normalnych godzinach pracy. W Dziale pomocy technicznej pracują specjaliści ds. produktów, którzy potrafią udzielać wskazówek dotyczących problemów, jakie mogą się zdarzać w związku z użytkowaniem produktów, i zapobiegają wezwaniom serwisu, jeśli problem można rozwiązać na odległość.

Okres obowiązywania Planu łatwego serwisu

Pana/Pani Plan łatwego serwisu obowiązuje przez okres wskazany w wybranym Planie łatwego serwisu, ale nie dłużej niż okres, w którym urządzenie wykonało od dnia instalacji ilość wydruków wskazaną w kolumnie "LIMIT WYDRUKÓW".

Szczegółowe warunki Planu Łatwego Serwisu.


więcej>>

Drukowanie mobilne

Drukowanie mobilne

To bezpłatna aplikacja do obsługi laserowych drukarek lub urządzeń wielofunkcyjnych firmy Canon , która pozwala łatwo drukować obrazy, pliki PDF, pliki pakietu Microsoft Office*¹, strony internetowe itd. z urządzeń z systemem Android, takich jak smartfony lub tablety.


Główne cechy

- Drukowanie plików pakietu Microsoft Office*¹.
- Drukowanie z dużą szybkością dzięki funkcji bezpośredniego drukowania plików PDF*².
- Szybki i łatwy wybór formatu papieru.
- Drukowanie nawet 20 obrazów jednocześnie.
- Wyświetlanie i drukowanie stron internetowych.
- Obsługa całej gamy aplikacji i plików.
- Konfiguracja szczegółowych ustawień drukowania, takich jak tryb kolorów, liczba stron i drukowanie dwustronne.
- Automatyczne wykrywanie drukarek w sieci lub ręczne wyszukiwanie na podstawie adresu IP / nazwy FQDN.
- Przechowywanie danych drukowania w urządzeniach wielofunkcyjnych lub drukarkach (funkcja obsługiwana tylko przez niektóre drukarki).
- Wprowadzanie identyfikatorów działów i haseł w aplikacji w celu drukowania na urządzeniach wielofunkcyjnych i drukarkach, które korzystają z funkcji zarządzania identyfikatorami działów.
- Korzystanie z funkcji bezpiecznego drukowania wymaga nazwy użytkownika i hasła.
- Wyświetlanie w aplikacji optymalnych ustawień drukowania, z uwzględnieniem modułów wyposażenia podłączonych do urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek.

Obsługiwane drukarki

Seria imageRUNNER ADVANCE
Seria imageRUNNER
Seria i-SENSYS

Wymagane warunki
Urządzenie z systemem Android musi być podłączone do punktu dostępu bezprzewodowej sieci LAN.
Urządzenie wielofunkcyjne lub drukarka oraz punkt dostępu muszą być podłączone do sieci LAN lub bezprzewodowej sieci LAN.

Pliki, które można drukować

Obrazy
Pliki PDF
Pliki pakietu Microsoft Office*¹
Strony internetowe


więcej>>

Drukowanie w chmurze

Drukowanie w chmurze

Zaawansowane funkcje szybkiego skanowania dostępne w urządzeniach CANON oferują firmom wiele korzyści. Warto zacząć skanować dokumenty i udostępniać je cyfrowo. Można je też przechowywać w wygodnym, elektronicznym archiwum. Poza możliwością bezproblemowego integrowania skanowania z komputerem i urządzeniami mobilnymi dokumenty można również skanować w urządzeniach CANON bezpośrednio do adresów e-mail, folderów sieciowych i kluczy USB. Zapewnia to maksymalną elastyczność pracy. Chcesz udostępniać zeskanowane dokumenty w chmurze? Narzędzie MF Scan Utility i aplikacja Canon PRINT Business bezproblemowo łączą się z usługami drukowania i przechowywania danych w chmurze, dlatego można udostępniać i drukować ważne dokumenty z dowolnego miejsca.


Druk podążający

Druk podążający

Użytkownicy mogą drukować dokumenty na drukarce sieciowej najlepiej spełniającej ich potrzeby. Mogą też wybrać najbliższą drukarkę i odebrać wydruki.
Użytkownicy drukują dokumenty i przechodzą do drukarki w celu uwierzytelnienia i odebrania wydrukowanych kopii. Dzięki temu, odbierają swoje dokumenty przy urządzeniu, które aktualnie jest przy nich.


Druk poufny

Rozwiązanie to pozwala użytkownikowi przesłać poufne dokumenty do dowolnej drukarki sieciowej i wydrukować je dopiero, gdy użytkownik zjawi się, by odebrać gotowe wydruki. Może być to drukarka na innym piętrze, w innym budynku, mieście, a nawet kraju.  Dzięki temu każdy może wybrać czas i miejsce drukowania, mając pewność, że dokumenty pozostaną bezpieczne. 


Zarządzanie infrastrukturą drukarek

Mniej problemów z zarządzaniem flotą i większa wydajność biura
Zarządzanie dużą flotą urządzeń może szybko stać się ciężarem dla działów zarządzania infrastrukturą lub działów IT. Brak reakcji w odpowiednim czasie na problemy takie, jak niski poziom tonera lub brak papieru mogą spowodować spadek wydajności całego biura. Co więcej, ręczna aktualizacja ustawień urządzeń, aplikacji, oprogramowania sprzętowego lub książek adresowych w przypadku dużej floty może wymagać wielu dni pracy.

Efektywna scentralizowana kontrola

Konsola administracyjna iW MC firmy Canon to wysoce skalowalna i wszechstronna aplikacja użytkowa oparta na przeglądarce zapewniająca działom zarządzania infrastrukturą lub działom IT scentralizowany punkt kontroli do efektywnego zarządzania i monitorowania floty urządzeń wielofunkcyjnych (MFP) i drukarek firmy Canon. Integracja z usługą Active Directory, zarządzanie uprawnieniami administratora i zabezpieczenia SSL umożliwiają bezpieczne i scentralizowane zarządzanie flotą.

Duże możliwości

Konsola administracyjna iW MC zmniejsza obciążenie administratorów IT i działów zarządzania infrastrukturą. Możliwości konsoli obejmują monitoring materiałów eksploatacyjnych, dystrybucję ustawień urządzeń i innych zasobów, konsolidację odczytów liczników urządzeń i aktualizację ich sterowników. iW MC umożliwia także dostawcy usług oferowanie zaawansowanych usług, które jeszcze bardziej zmniejszają obciążenie zadaniami, takimi jak zbieranie odczytów liczników, aktualizacja urządzeń czy zamawianie tonera.

Upraszczanie zadań
Zmniejszenie liczby zadań administratorów poprzez zautomatyzowane zarządzanie zadaniami
Takie zadania jak aktualizacja istniejących urządzeń, zbieranie odczytów liczników lub wyszukiwanie nowych urządzeń mogą zostać skonfigurowane przez administratorów tak, aby ich realizacja miała miejsce w nocy lub podczas weekendów i nie zakłócała codziennej pracy.

Logiczne grupowanie urządzeń i zadań
Grupowanie urządzeń umożliwia tworzenie logicznych grup oraz inicjowanie i planowanie zadań dotyczących całych grup, co ułatwia zarządzanie. Zadania mogą być także grupowane i planowane sekwencyjnie, aby ich realizacja objęła całą flotę urządzeń w jednym przebiegu.

Monitorowanie urządzeń
Zwiększenie wydajności poprzez monitorowanie materiałów eksploatacyjnych i urządzeń
Natychmiastowe powiadamianie pocztą e-mail o błędach urządzeń, a także o poziomach materiałów eksploatacyjnych umożliwia aktywne i efektywne zarządzanie flotą w celu redukcji przestojów. Alarmy i powiadomienia przesyłane pocztą e-mail mogą być filtrowane lub udostępniane innym administratorom, tak aby właściwa informacja zawsze docierała do odpowiedniej osoby. Jeśli kończy się toner, osoba odpowiedzialna za uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych jest powiadamiana bezpośrednio.

Przegląd całej floty urządzeń
Widok listy stanu urządzeń z możliwością grupowania zapewnia natychmiastowy przegląd stanu całej ich floty. Ponadto funkcja mapowania urządzeń umożliwia wskazywanie lokalizacji urządzeń na mapie. Ta funkcja jest szczególnie przydatna w przypadku dużych organizacji posiadających urządzenia na wielu piętrach lub w wielu budynkach.
Poprawa kontroli kosztów poprzez zbieranie i konsolidację odczytów liczników
Dzięki skonsolidowanym raportom z odczytów liczników łatwo jest oszacować stopień wykorzystania urządzeń w całej firmie. Pomaga to kontrolować koszty i umożliwia przesuwanie zasobów w razie potrzeby. Wtyczka Meter Capture umożliwia lokalne przechwytywanie odczytów liczników z urządzeń Canon i Océ. Możliwe jest także zbieranie odczytów liczników z urządzeń innych dostawców, które są zgodne ze standardową bazą MIB drukarki.

Łatwe zarządzanie konfiguracją dla działów IT
Aktualizacja ustawień urządzeń po kolei to znaczne obciążenie dla zasobów IT. Szeroka gama wtyczek iW MC umożliwia pakietową konfigurację i dystrybucję różnych ustawień urządzeń, zasobów , sterowników i książek adresowych w celu zaoszczędzenia zasobów IT.

Oszczędzanie czasu poprzez konfigurację pakietową
Wtyczka zarządzania konfiguracją urządzeń umożliwia administratorom IT tworzenie kopii zapasowych, odtwarzanie lub dystrybucję szczegółowych informacji o ustawieniach urządzenia w ramach całej floty urządzeń naraz.

Zarządzanie zasobami i książką adresową

Wtyczka zarządzania książką adresową umożliwia scentralizowane zarządzanie książkami adresowymi urządzeń i programowalnych przycisków funkcji. Administratorzy IT mogą pobrać książkę adresową z jednego urządzenia i zainstalować ją na wielu urządzeniach. Obsługiwane są też funkcje tworzenia i zmiany książek adresowych przeznaczonych do wdrożenia. Wtyczka zarządzania zasobami umożliwia dystrybucję czcionek PCL/PS, profili kolorów oraz makr do urządzeń i jest doskonałym rozwiązaniem dla firm mających własną czcionkę lub logo.

Zarządzanie sterownikami drukarek
Wtyczka zarządzania sterownikami drukarek umożliwia administratorowi IT scentralizowane instalowanie/odinstalowywanie i aktualizację sterowników drukarek na stacjach roboczych użytkowników.

Efektywność serwisowania

Szereg wtyczek do konsoli iW MC umożliwia dostawcy usług oferowanie zaawansowanych usług, które jeszcze bardziej zmniejszają obciążenie działów IT i infrastruktury zadaniami dotyczącymi drukarek, takimi jak zbieranie odczytów liczników, aktualizacja urządzeń czy zamawianie tonera.

Zarządzanie systemem i aplikacjami
Wtyczka zarządzania aplikacjami urządzeń umożliwia wsadową dystrybucję aplikacji MEAP urządzeń i opcji iR do różnych urządzeń równocześnie, zapewniając łatwą i szybką aktualizację lub wdrożenie w dużej flocie.

Szybka aktualizacja oprogramowania sprzętowego urządzeń
Wtyczka aktualizacji oprogramowania sprzętowego urządzeń* umożliwia dostawcom usług planowanie lub przeprowadzanie na bieżąco aktualizacji oprogramowania sprzętowego wielu urządzeń równocześnie. Jest to idealne rozwiązanie do aktualizacji i szybkiego usuwania usterek. Rozwiązanie to stanowi lokalną alternatywę dla systemu dostawy zawartości firmy Canon (Content Delivery System) wykorzystującego Internet, ponieważ nie wymaga połączenia internetowego.
Szybsze usuwanie usterek i przydatne usługi zdalne
Wtyczka RDS* integruje się z systemem eMaintenance Remote Diagnostics firmy Canon w celu umożliwienia świadczenia zaawansowanych usług przez dostawcę.
1) Nigdy nie zabraknie tonera — materiały eksploatacyjne można monitorować i uzupełniać je z wyprzedzeniem.
2) Zautomatyzowane odczyty liczników gwarantują dokładność rachunków i eliminują konieczność ręcznego ich przesyłania.
3) Zdalna diagnostyka maksymalizuje szanse naprawy za pierwszym razem lub naprawy zdalnej.


Zdalna diagnostyka i monitorowanie urządzeń

Zdalna diagnostyka i monitorowanie urządzeń

Oprogramowanie eMaintenance zapewnia Ci czas potrzebny na skupienie się na pilnych sprawach, gdyż automatyzuje wiele czasochłonnych zadań koniecznych do zarządzania urządzeniami sieciowymi firmy Canon.
• Zmniejszenie kosztów zarządzania za pomocą automatycznych odczytów pomiarów
• Oszczędność czasu dzięki zdalnej diagnostyce
• Automatyzacja zamawiania materiałów eksploatacyjnych maksymalizuje czas pracy urządzeń
• Profile wykorzystania urządzeń wpływają na wdrażanie
• Zaprojektowane z myślą o urządzeniach wielofunkcyjnych firmy Canon
 
Teraz możesz zajmować się swoimi urządzeniami firmy Canon w dużo bardziej efektywny sposób. Oprogramowanie eMaintenance automatyzuje wiele czasochłonnych zadań koniecznych do zarządzania urządzeniami sieciowymi firmy Canon. Tym samym zapewnia Ci czas potrzebny na skupienie się na pilnych sprawach.

Bezproblemowe ograniczenie zarządzania

Zamiast nagrywać każdego miesiąca odczyty pomiarów albo korzystać z wartości szacunkowych, które będzie trzeba później skorygować, oprogramowanie eMaintenance automatyzuje za Ciebie cały ten proces. Działając zgodnie z najbardziej wymagającymi protokołami bezpieczeństwa, oprogramowanie eMaintenance przekazuje za pomocą Internetu odpowiednie informacje bezpośrednio do dostawcy usług. Nie wymaga to żadnego zarządzania.

Osiągnij maksymalny czas pracy swoich urządzeń.
Oprogramowanie eMaintenance wykorzystuje zdalną diagnostykę firmy Canon w celu dokładnego monitorowania urządzeń podłączonych do sieci. Jeśli przydarzy się usterka lub urządzenie nie będzie działało zgodnie z ustalonymi wcześniej standardami, dostawca usług jest natychmiastowo i automatycznie powiadamiany za pomocą poczty e-mail. Zapewnia to szybką reakcję w postaci kontaktu z ekspertem lub wizyty technika oraz wydłuża czas pracy urządzeń.

Lepsze zarządzanie tonerami
Oprogramowanie eMaintenance automatycznie ocenia moment, gdy toner zbliża się do wyczerpania, a następnie składa zamówienie u odpowiedniego dostawcy. Oznacza to koniec kłopotów związanych z pustymi tonerami i robieniem zapasów.

Tworzenie profilów wykorzystania urządzeń
Oprogramowanie eMaintenance pomaga zdalnie sprawdzać status, obciążanie oraz wzorce wykorzystania urządzeń. Dane te przydają się przy podejmowaniu decyzji dotyczących miejsca oraz sposobu wykorzystania urządzeń w dużej firmie.
Oprogramowanie eMaintenance zostało zaprojektowane z myślą o urządzeniach wielofunkcyjnych firmy Canon, lecz współpracuje także z wybranymi urządzeniami innych firm. Więcej informacji może uzyskać u swojego dostawcy.
 


Kontrola kosztów wydruków - UniFLOW Online Express

Kontrola kosztów wydruków - UniFLOW Online Express

UniFLOW Online Express jest wyjątkową chmurową aplikacją do uwierzytelniania użytkowników urządzeń imageRUNNER ADVANCE, zapewniającą zwiększone bezpieczeństwo oraz kontrolę urządzeń drukujących w przedsiębiorstwie bez ograniczania swobody ich użycia oraz efektywności pracy. Nie wymaga ono inwestycji w dodatkowe serwery i charakteryzuje się prostym procesem konfigurowania, co zapewnia maksymalne korzyści przy minimalnym nakładzie pracy.

Większa funkcjonalność dzięki możliwości elastycznego wyboru typu logowania.

Aplikacja UniFLOW Online Express udostępnia bogaty wybór typów logowania w celu zapewnienia ochrony Twojego urządzenia przed dostępem osób nieupoważnionych. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa nie wiąże się z obniżeniem poziomu wygody użytkowania i obsługi drukarek Canon, jest wręcz przeciwnie.

  • Logowanie przy użyciu karty zbliżeniowej (z opcjonalnym kodem PIN) - umożliwia upoważnionym użytkownikom uzyskanie szybkiego i łatwego dostępu do urządzenia. Wystarczy przeciągnąć kartę nad czytnikiem. Duża liczba obsługiwanych kart umożliwia wykorzystanie istniejących kart dostępu do budynku również do logowania do urządzeń imageRUNNER ADVANCE.
  • Logowanie przy użyciu obrazu (z opcjonalnym kodem PIN) - do każdego konta użytkownika można przypisać obraz lub zdjęcie i umieścić je na ekranie powitalnym. Do wyboru mamy obrazy zaimplementowane w aplikacji, ale istnieje również możliwość przesłania własnego obrazu wybranego przez użytkownika. Logowanie do urządzenia przebiega przez dotknięcie przycisku z obrazem odpowiadającym kontu użytkownika. Można również skonfigurować opcjonalny kod PIN, dodatkowo chroniący urządzenie przed dostępem ze strony osób nieupoważnionych.
  • Istnieje także możliwość skonfigurowania procesu logowania wymagającego wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła.


Uniflow

Uniflow

UniFLOW, zintegrowane rozwiązanie z zakresu zarządzania drukiem i skanowaniem firmy Canon, jest teraz dostępne z dodatkowymi funkcjami dla pracowników mobilnych i gości, którzy mogą drukować z poziomu swoich urządzeń przenośnych. Dzięki temu rozwiązanie uniFLOW staje się jeszcze bardziej atrakcyjne dla firm poszukujących elastycznego i skalowalnego sposobu skutecznego zarządzania drukowaniem i skanowaniem w sposób bezpieczny i ekonomiczny. Więcej informacji o rozwiązaniu uniFLOW poniżej.

Kontrola kosztów. Wyższy poziom kontroli nad środkami przeznaczanymi na wydruki.
Rozwiązanie uniFLOW jest wyposażone we wbudowany system zgłaszania wszystkich kosztów drukowania, kopiowania i skanowania. Dzięki temu można dokładnie poznać poziom wydatków, centra kosztowe i opracować plan ich obniżenia i wprowadzenia oszczędności.

Bezpieczne drukowanie.  Bezpieczna obsługa poufnych dokumentów.
Rozwiązanie uniFLOW pozwala użytkownikowi przesłać poufne dokumenty do dowolnej drukarki sieciowej i wydrukować je dopiero, gdy użytkownik zjawi się, by odebrać gotowe wydruki. Dzięki temu każdy może wybrać czas i miejsce drukowania, mając pewność, że dokumenty pozostaną bezpieczne.

Inteligentne przekazywanie. Usprawnione zarządzanie przebiegiem druku i kosztami.
Dzięki rozwiązaniu uniFLOW administrator może ustanowić reguły dotyczące sposobu i miejsca drukowania dokumentów. Pozwala to uniknąć dużych zadań, które powodują kolejki przy drukarkach biurkowych, i zapewnia oszczędności za sprawą centralnego zarządzania liczbą kolorowych wydruków.

Zaawansowane skanowanie. Proste rejestrowanie i dystrybucja informacji.

Rozwiązanie uniFLOW pozwala użytkownikom szybko i łatwo skanować dokumenty i dokonywać ich kompresji do wiadomości e-mail lub systemów plików, takich jak Microsoft SharePoint lub Canon Therefore, bezpośrednio w urządzeniach wielofunkcyjnych Canon. Spersonalizowany obieg dokumentów zapewnia użytkownikowi jednakowy komfort użytkowania w przypadku wszystkich urządzeń.

Bezpieczeństwo dokumentów. Rozszerzona ochrona danych firmy.
Wycieki informacji to bardzo poważne zagrożenie dla każdej firmy. Wszelkie dane poufne są monitorowane, a system zapobiega kosztownym wyciekom informacji.

Drukowanie z urządzeń mobilnych. Na dowolnej drukarce, z dowolnego urządzenia przenośnego.
Rozwiązanie uniFLOW wprowadza do firmy możliwość drukowania z urządzeń mobilnych. Użytkownikom lub gościom można nadać uprawnienie do drukowania z poziomu urządzeń przenośnych z dostępem do Internetu bez narażania bezpieczeństwa sieci - niezależnie od tego, czy przesyłane dokumenty są przechowywane w pamięci lokalnej czy w aplikacjach w chmurze.
 


Printoscope Cost Control

Printoscope Cost Control

Wydruki pod kontrolą

W każdym przedsiębiorstwie wykonywanych jest wiele wydruków. Część z nich jest nadmiarowa. Są to zarówno dokumenty, które wystarczyłoby, aby istniały w wersji elektronicznej, jak również wydruki będące nadużyciami ze strony pracowników. Już sam fakt, że pracownicy wiedzą, iż są kontrolowani powoduje ograniczenie ilości wydruków o około 30%.

Przeznaczenie

Printoscope jest zaawansowanym sieciowym rozwiązaniem służącym do monitorowania ilości oraz kosztów wydruków wykonywanych przez sieciowe i lokalne urządzenia drukujące. Program pozwala na zliczanie i zarządzanie wszelkimi wydrukami wykonywanymi na lokalnych i sieciowych urządzeniach drukujących. Efektem wyjściowym analizy danych zebranych w systemie jest optymalizacja kosztów wydruku. Printoscope ułatwia zarządzanie drukarkami i urządzeniami wielofunkcyjnymi dostarczając szeregu raportów dotyczących użytkowników, drukarek i lokalizacji.

Szczegółowe rozliczanie kosztów

System Printoscope zbiera wszystkie informacje o dokumentach, które są drukowane w firmie. Administrator dla każdego urządzenia drukującego definiuje koszt wykonania wydruku kolorowego, jak i czarno-białego oraz koszt wykorzystywanego w czasie drukowania papieru. Na etapie konfiguracji systemu Printoscope administrator odwzorowuje strukturę organizacyjną firmy oraz przypisuje do niej pracowników. W wyniku tego Printoscope umożliwia dokładne określenie kosztów wygenerowanych przez daną komórkę organizacyjną. W firmach, które prowadzą system rozliczania kosztów dane te mogą służyć obciążeniu danej komórki organizacyjnej. Natomiast w firmach nieprowadzących takich ewidencji umożliwia to kierownikowi danej komórki kontrolę nad kosztami. Printoscope również udostępnia informacje o pracownikach generujących koszty odbiegające od średniej, pozwalając wykrywać potencjalne nadużycia w firmie.

Limity i ich monitoring


Poszczególne osoby i działy mogą mieć ustalone miesięczne limity wydruków. Dostępne są dwa modele limitowania, Limity Miękkie – po przekroczeniu limitu przez pracownika Printoscope automatycznie informuje drogą elektroniczną pracownika i jego przełożonego o przekroczeniu i Limity Twarde – po przekroczeniu limitu przez danego pracownika jest mu blokowana funkcja drukowania i kopiowania. Mechanizm ten pozwala dokładnie planować koszty wydruków dla całej firmy.

Monitorowanie pracy urządzeń


Printoscope udostępnia informacje o drukarkach przeciążonych, niedociążonych lub generujących najwyższe koszty pozwalając na optymalizacje kosztów wydruków w ramach posiadanego sprzętu. Dodatkowo umożliwia to lepsze planowanie zakupów materiałów eksploatacyjnych.

Pobieranie informacji bezpośrednio z urządzeń sieciowych

Pobieranie informacji o stanie urządzeń wielofunkcyjnych jest jedną z funkcjonalności modułu Printoscope Cost Controle. Jest ona realizowana przez Skaner SNMP. Umożliwia on wyszukiwanie w sieci urządzeń, które potrafią komunikować się korzystając z protokołu SNMP. Skaner SNMP umożliwia także monitorowanie stanu wybranych urządzeń sieciowych, odczytywanie zawartości liczników (wydruków, kopi, faxów, skanów itp.) przechowywanych przez urządzenie oraz automatyczne, cykliczne rejestrowanie liczników urządzenia w bazie danych.

Współpraca z systemem SAP

Printoscope Cost Control umożliwia monitorowanie wydruków z systemu SAP R/3. Funkcjonalność tą realizuje moduł agenta dla systemu MS Windows, który to komunikuje się z serwerem SAP R/3 w celu pobrania informacji o rzeczywistych nazwach użytkowników oraz drukowanych dokumentów. Rozwiązanie to przeszło pomyślnie stosowne testy w laboratorium SAP Polska.

Zdalna instalacja i aktualizacja

Istnieje możliwość uruchomienia modułu administracyjnego, modułu raportów oraz modułu edytora limitów z dowolnej stacji roboczej przy wykorzystaniu technologii Java Web Start, poszczególne moduły uruchamiane są z poziomu przeglądarki internetowej. Ten model dystrybucji konsol modułu umożliwia łatwą instalację oraz aktualizację poszczególnych elementów.

Zarządzanie projektami


Funkcjonalność zarządzania projektami polega na definiowaniu projektów i przypisywaniu do nich kont rozliczeniowych. Projekty umożliwiają grupowanie kosztów, dla pracowników z różnych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa. Każdy projekt posiada unikalną nazwę oraz może mieć określoną datę rozpoczęcia i zakończenia oraz numer PID, który jest odpowiednikiem nazwy projektu. Numer PID wykorzystywany do przypisywania prac do projektów wykonanych na urządzeniach MFD (kopie). Użytkownik w momencie wykonania wydruku określa, na który projekt wydruk ma zostać zliczany.

Współpraca z modułem Printoscope Printouts Repository


Printoscope Management Console stanowi interfejs dla modułu Printoscope Printouts Repository przy pomocy, którego możliwe jest podgląd treści drukowanych dokumentów.
Z konsoli zarządza się również uprawnieniami do poszczególnych dokumentów.

Identyfikacja użytkowników poprzez  Printoscope Desktop Authorization

Dzięki modułowi Printoscope Desktop Authorization (PDA) system Printoscope umożliwia identyfikacje użytkowników w środowiskach gdzie brak jest kontrolera domeny i nie jest zapewniona unikatowości loginów. PDA pozwala na uporządkowanie środowiska drukowania, daje jednoznaczną identyfikacje osoby drukującej oraz zapewnia właściwą klasyfikacje jej kosztów.

Cechy modułu Printoscope Cost Control:


Funkcjonalność

    Monitorowanie wydruków wykonywanych w sieciach LAN obsługiwanych przez MS Windows zarówno na stacjach roboczych, jak i na serwerach wydruków
    Monitorowanie wydruków obsługiwanych przez kolejkowy system wydruków oraz system NDPS w sieci Novell NetWare 4, 5 i 6
    Monitorowanie wydruków z systemów wydruków CUPS i LP (dla systemów z rodzin UNIX, Linux , Solaris, AIX)
    Monitorowanie pracy urządzeń bezpośrednio podłączonych do komputera, jak i podłączonych przez sieć
    Możliwość definiowania dowolnej ilości szablonów drukarek
    Możliwość utworzenia struktury organizacyjnej firmy lub jej import i synchronizacja z zewnętrznego systemu (Typowo ADS, NDS, LDAP, OpenLDAP)
    Definiowanie nazwanych kont użytkowników z możliwością przypisania do nich dowolnej ilości kont systemowych
    Zaawansowane zarządzanie sterownikami drukarek – możliwość dezaktywacji, zmiany przypisania do drukarki
    Obsługa atrybutów wydruków i kopii: ilość stron, format papieru, typ zadruku (kolor/mono), tryb zadruku (simplex /duplex) oraz rozdzielczość wydruku
    Zaawansowana obsługa podajników papieru (możliwość przypisania dowolnego typu papieru do wskazanego podajnika)
    Zaawansowany system filtrowania danych
    Limity użytkowników oraz jednostek organizacyjnych – system rejestracji zdarzeń poprzez e-mail
    Koszty papieru oraz wydruku, w tym obsługa trybu dwustronnego wydruku (duplex)
    Kontrola pracy agentów na stacjach roboczych użytkowników
    Użycie wielu sterowników dla każdej drukarki
    Możliwość sprawdzenia statystyk dla nieprzypisanych sterowników
    Pobieranie informacji z urządzeń sieciowych poprzez protokół SNMP
    Współpraca z systemem SAP w zakresie pobierania nazw użytkowników oraz drukowanych dokumentów
    Zdalna instalacja i aktualizacja konsol modułu poprzez mechanizm Java Web Start
    Możliwość przypisywania wybranych prac do określonych projektów
    Komunikacja pomiędzy Agentem dla systemu MS Windows, a serwerem w postaci zaszyfrowanej (poprzez protokół SSL)
    Możliwość wyboru preferowanej bazy danych (PostgreSQL, MS SQL Server)
    Możliwość eksport danych użytkowników (loginy, numer karty, pin) do modułu   Printoscope Terminal Server
    Współpraca z modułem Printoscope Terminal Server pozwala na obsługę urządzeń wielofunkcyjnych (zliczanie kosztów wykonywanych kopii)

Administracja

    Łatwa instalacja i administracja
    Import danych dotyczących użytkowników z innych systemów
    Wielojęzykowość (dostępne wersje: angielska, niemiecka i polska)
    Definiowanie operatorów systemu i ich autoryzacja
    Definiowanie sił haseł dla operatorów systemu

Raportowanie

    Eksport danych do innych programów (html, csv, pdf, xls)
    Ponad 60 raportów o użytkownikach, drukarkach, limitach itp.
    Intuicyjny mechanizm raportowania oparty o kreator
    Część raportów dostępna w formie graficznej
    Możliwość wykonywania raportów za dowolny okres

 


Printoscope Terminal Server

Moduł służy do autoryzowanego dostępu do sieciowych urządzeń drukujących i kopiujących. W skład modułu wchodzi oprogramowanie zarządzające kolejkami drukowania i konfiguracją dostępu oraz urządzenia umieszczone przy drukarkach zwane Printoscope Terminalami lub oprogramowanie wbudowane w maszynę. Zadaniem modułu jest odbieranie wydruków od użytkowników i przechowywanie ich w celu późniejszego wydruku oraz monitoring ilości wykonywanych kopii. Terminal lub oprogramowanie w w urządzeniu MFD w połączeniu ze swoim serwerem odpowiadają za autoryzację użytkowników za pomocą kodów PIN lub kart zbliżeniowych/magnetycznych, ochronę wydruków przed osobami nieupoważnionymi oraz realizację funkcji follow-me-printing.

Do każdej drukarki objętej systemem dołączony jest Printoscope Terminal w postaci sprzętowego modułu lub oprogramowania zintegrowanego z panelem maszyny, zaprzężone z czytnikiem kart zbliżeniowych służącym do identyfikacji użytkownika. Użytkownik wykonując wydruk na swoim komputerze, przesyła jego treść do Printoscope Terminal Servera, a nie bezpośrednio do drukarki. Następnie kieruje się ją do dowolnej drukarki objętej systemem, dokonuje identyfikacji swojej osoby przy pomocy karty zbliżeniowej i za pomocą oprogramowania w urządzeniu MFD lub Print Terminala wybiera wydruk wykonany wcześniej na swoim komputerze. Po wykonaniu tej operacji treść wydruku kierowana jest z Printoscope Terminal Servera do wybranej drukarki i dokument jest drukowany.

Dedykowane narzędzie graficzne umożliwia łatwe zarządzenie konfiguracją drukarek, kolejek, użytkowników oraz nadawanie im szczegółowych uprawnień. Graficzny interfejs administratora pozwala zarządzać kolejkami wydruków oczekujących. Możliwe jest przeglądanie oraz anulowanie wybranych wydruków.

Cechy modułu Printoscope Terminal Server:

    Monitorowanie wydruków na urządzeniach wielofunkcyjnych
    Swobodny wybór drukarki, na której ma być odebrany wydruk
    Zapewnienie poufności i bezpieczeństwa wynikające z faktu, że dokument jest uwalniany przez użytkownika znajdującego się przy drukarce
    Monitorowanie kopii, w tym kopii wykonywanych na urządzeniach analogowych z dokładnością do użytkownika
    Autoryzacja użytkownika korzystającego z oprogramowania wbudowanego lub terminala może odbywać się za pomocą kodów PIN lub kart identyfikujących (najczęściej kart zbliżeniowych w różnych standardach)
    Integracja oprogramowania z panelem urządzenia MFD – funkcje systemu dostępne z poziomu maszyny
    Możliwość podłączenia dowolnego czytnika kart zbliżeniowych oraz zabudowanie go w maszynie lub terminalu
    Pełna integracja z systemem kontroli kosztów wydruków – modułem Printoscope Cost Control
    Kontrola poprawności wprowadzanych danych konfiguracji
    Zwiększone bezpieczeństwo wynikające z możliwości definiowania uprawnień dla danej drukarki, grupy drukarek, użytkownika, grupy użytkowników
    Monitorowanie kolejek wydruków oczekujących oraz wydruków użytkowników
    Możliwość aktualizowania konfiguracji drukarek, użytkowników i uprawnień, bez konieczności wstrzymywania pracy systemu
    Obsługa funkcji asystentki – nadanie uprawnień osobie do odbioru wydruków innego właściciela

 


Printoscope Printouts Repository

Printoscope Printouts Repository to zaawansowane rozwiązanie służące do podglądu zawartości wydruków wykonywanych przez sieciowe i lokalne urządzenia drukujące. Wydruki przechowywane są w systemie przez określony czas. Program pozwala na archiwizowanie i komisyjne przeglądanie drukowanych treści.

Archiwizacja wydruków

Wydruki wykonywane przez użytkowników są archiwizowane w repozytoriach w takiej postaci, w jakiej zostały wysłane do urządzenia drukującego (pliki RAW). System obsługuje wiele repozytoriów, do których dostęp jest realizowany z poziomu konsoli Printoscope Management Console modułu Printoscope Cost Control. Deduplikacja magazynowanych wydruków zmniejsza rozmiar repozytoriów dzięki eliminacji powtarzających się danych.

Bezpieczne przechowywanie danych

Wydruki przechowywane są w postaci zaszyfrowanej. Wykorzystanie w module PPR algorytmów szyfrowania AES i RSA gwarantuje bezpieczeństwo potencjalnie tajnych treści zawartych w wydrukach. Nieautoryzowany dostęp do drukowanych dokumentów staje się dzięki takiemu rozwiązaniu praktycznie niemożliwy.

Prezentacja wydruków

Grafika oraz tekst generowane są za pomocą zewnętrznych programów konwertujących. System daje możliwość użycia dowolnego konwertera zewnętrznego. Wydruki prezentowane są w postaci wielostronicowych plików graficznych lub tekstu z możliwością jego przeszukiwania.

Bezpieczeństwo przetwarzanych danych

Moduł PPR zwiększa bezpieczeństwo danych przetwarzanych w przedsiębiorstwie. Archiwizacja wydruków i możliwość wglądu w ich treść przez osoby nadzorujące proces drukowania ma na celu skutecznie zniechęcić nielojalnych pracowników do ujawniania poufnych danych. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania znacznie zwiększają się szanse na wykrycie sprawców tego rodzaju działań i pojawia się możliwość dokładnego ustalenia, które dokumenty mogły ulec ujawnieniu. Funkcjonalność umożliwiająca prześledzenie treści drukowanych przez pracowników dokumentów staje się obecnie istotnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa informacji w jednostkach kładących na to szczególny nacisk, takich jak: banki, firmy ubezpieczeniowe, instytucje publiczne.

Kontrola dostępu do zarchiwizowanych wydruków

Obsługa modułu PPR realizowana jest z poziomu aplikacji Printoscope Management Console wchodzącej w skład systemu Printoscope Cost Control. Dostęp do wydruków jest ściśle określony. Wgląd w treść drukowanych prac mają tylko bezpośredni menadżerowie wykonawców wydruków. Poszczególni menadżerowie nie mają dostępu do wszystkich wydruków zarejestrowanych w systemie, a administrator systemu Printoscope Cost Control nie otrzymuje uprawnień do podglądu żadnych wydruków.

Funkcjonalność:

    Kontrola treści drukowanych dokumentów
    Przechwytywanie wykonywanych wydruków przez użytkowników w postaci źródłowej – RAW
    Składowanie przechwyconych wydruków we wskazanych repozytoriach
    Obsługa wielu repozytoriów, dostęp do nich jest realizowany z poziomu konsoli Printoscope Management Console modułu PCC.
    Wykonywanie konwersji z postaci źródłowej (RAW) do formy zrozumiałej dla operatora (możliwość podglądu treści wydruków w postaci wielostronicowych plików graficznych)
    Możliwość wykorzystania dowolnego konwertera z języków wydruków PCL, PostScript i EMF do formatu graficznego i tekstowego
    Możliwość podglądu wykonanych konwersji przez operatorów w trybie komisyjnym (za zgodą i w obecności osoby funkcyjnie upoważnionej do podglądu prac danego użytkownika).
    Deduplikacja – przechowywanie tylko jednej kopii danego wydruku

Wymagana przestrzeń dyskowa dla Printoscope Printouts Repository zależy głównie od liczby przechowywanych plików źródłowych w repozytorium. Jest ona indywidualnie ustalana w trakcie wdrożenia.
 


Printoscope PrePaid

Printoscope Printouts Repository to zaawansowane rozwiązanie służące do podglądu zawartości wydruków wykonywanych przez sieciowe i lokalne urządzenia drukujące. Wydruki przechowywane są w systemie przez określony czas. Program pozwala na archiwizowanie i komisyjne przeglądanie drukowanych treści.

Archiwizacja wydruków

Wydruki wykonywane przez użytkowników są archiwizowane w repozytoriach w takiej postaci, w jakiej zostały wysłane do urządzenia drukującego (pliki RAW). System obsługuje wiele repozytoriów, do których dostęp jest realizowany z poziomu konsoli Printoscope Management Console modułu Printoscope Cost Control. Deduplikacja magazynowanych wydruków zmniejsza rozmiar repozytoriów dzięki eliminacji powtarzających się danych.

Bezpieczne przechowywanie danych

Wydruki przechowywane są w postaci zaszyfrowanej. Wykorzystanie w module PPR algorytmów szyfrowania AES i RSA gwarantuje bezpieczeństwo potencjalnie tajnych treści zawartych w wydrukach. Nieautoryzowany dostęp do drukowanych dokumentów staje się dzięki takiemu rozwiązaniu praktycznie niemożliwy.

Prezentacja wydruków

Grafika oraz tekst generowane są za pomocą zewnętrznych programów konwertujących. System daje możliwość użycia dowolnego konwertera zewnętrznego. Wydruki prezentowane są w postaci wielostronicowych plików graficznych lub tekstu z możliwością jego przeszukiwania.

Bezpieczeństwo przetwarzanych danych

Moduł PPR zwiększa bezpieczeństwo danych przetwarzanych w przedsiębiorstwie. Archiwizacja wydruków i możliwość wglądu w ich treść przez osoby nadzorujące proces drukowania ma na celu skutecznie zniechęcić nielojalnych pracowników do ujawniania poufnych danych. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania znacznie zwiększają się szanse na wykrycie sprawców tego rodzaju działań i pojawia się możliwość dokładnego ustalenia, które dokumenty mogły ulec ujawnieniu. Funkcjonalność umożliwiająca prześledzenie treści drukowanych przez pracowników dokumentów staje się obecnie istotnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa informacji w jednostkach kładących na to szczególny nacisk, takich jak: banki, firmy ubezpieczeniowe, instytucje publiczne.

Kontrola dostępu do zarchiwizowanych wydruków

Obsługa modułu PPR realizowana jest z poziomu aplikacji Printoscope Management Console wchodzącej w skład systemu Printoscope Cost Control. Dostęp do wydruków jest ściśle określony. Wgląd w treść drukowanych prac mają tylko bezpośredni menadżerowie wykonawców wydruków. Poszczególni menadżerowie nie mają dostępu do wszystkich wydruków zarejestrowanych w systemie, a administrator systemu Printoscope Cost Control nie otrzymuje uprawnień do podglądu żadnych wydruków.

Funkcjonalność:

    Kontrola treści drukowanych dokumentów
    Przechwytywanie wykonywanych wydruków przez użytkowników w postaci źródłowej – RAW
    Składowanie przechwyconych wydruków we wskazanych repozytoriach
    Obsługa wielu repozytoriów, dostęp do nich jest realizowany z poziomu konsoli Printoscope Management Console modułu PCC.
    Wykonywanie konwersji z postaci źródłowej (RAW) do formy zrozumiałej dla operatora (możliwość podglądu treści wydruków w postaci wielostronicowych plików graficznych)
    Możliwość wykorzystania dowolnego konwertera z języków wydruków PCL, PostScript i EMF do formatu graficznego i tekstowego
    Możliwość podglądu wykonanych konwersji przez operatorów w trybie komisyjnym (za zgodą i w obecności osoby funkcyjnie upoważnionej do podglądu prac danego użytkownika).
    Deduplikacja – przechowywanie tylko jednej kopii danego wydruku

Wymagana przestrzeń dyskowa dla Printoscope Printouts Repository zależy głównie od liczby przechowywanych plików źródłowych w repozytorium. Jest ona indywidualnie ustalana w trakcie wdrożenia.