Home » Promocje » Wymień stary ploter na nowy!

Wymień stary ploter na nowy!

Wymień stary ploter na nowy!

Kupując nowy ploter, oferujemy odkup Twojego starego plotera!

*Promocja łączy się z indywidualnymi wycenami oraz pakietami promocyjnymi!
** Ilość urządzeń objętych promocją jest ograniczona.

***Zasady promocji.

Aby wziąć udział w akcji należy:

 1. W komentarzu do zamówienia zamieścić informację o chęci udziału w promocji "Wymień stary ploter na nowy".
 2. Przesłać na adres e-mail: biuro@robican.pl 3 zdjęcia urządzenia (od przodu urządzenia, od tyłu urządzenia, czytelne zdjęcie tabliczki znamionowej Producenta z numerem seryjnym).

Definicje:
Organizator Akcji: Canon Polska Sp. z o.o., 02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2
Partner Akcji: Robican s.c. R. Jastrzębski i Wspólnicy, 60-467 Poznań, ul Zakopiańska 190
Termin Akcji: od 8 kwietnia 2019 do 30 maja 2019 roku
Nowy Ploter: urządzenie marki Canon spełniające następujące wymagania:

 • - urządzenie z serii Canon MFP: TM-200 z podstawą, TM-300/305, PRO-2000 PRO-4000/4000S, PRO-6000/6000S
 • - fabrycznie nowe (nie instalowane przed Terminem Akcji),
 • - urządzenie sprzedane w sieci dystrybucyjnej Canon Polska, to jest sprzedane z magazynu Canon Polska do Dystrybutora lub Partnera Akcji,
 • - urządzenie sprzedane przez Partnera Akcji w Terminie Akcji
 • - urządzenie nie objęte akcją sprzedaży urządzeń demonstracyjnych
   

Stary Ploter urządzenie dowolnej marki spełniające następujące wymagania:

 • - urządzenie do druku cyfrowego w technologii atramentowej, z podajnikiem rolkowym, o minimalnej szerokości zadruku 17”
 • - urządzenie zostało zakupione przez Partnera Akcji od tego podmiotu, któremu Partner Akcji sprzedał Nowy Ploter - urządzenie kompletne i oznaczone czytelną tabliczką znamionową Producenta
 • - urządzenie wykupione przez Partnera Akcji w Terminie Akcji

Faktura Sprzedaży: Faktura wystawiona kupującemu przez Partnera Akcji na Nowy Ploter
Faktura Wykupu: Faktura wystawiona Partnerowi Akcji przez Kupującego Nowy Ploter
 

Zasady Akcji:

 1. Partnerowi Akcji przy sprzedaży Nowego Plotera przysługuje uprawnienie do sprzedaży Organizatorowi wykupionego od Klienta Starego Plotera, w stosunku jeden Stary Ploter na jeden Nowy Ploter sprzedany danemu Klientowi przez danego Partnera Akcji.
 2. Uprawnienie opisane w p. 1 przysługuje wyłącznie pierwszemu Partnerowi Akcji, który dla danego (identyfikowanego numerem seryjnym) Nowego Plotera spełnił warunki Akcji.
 3. Ceny sprzedaży Starego Plotera Organizatorowi wynoszą (PLN netto):
Nowy Ploter Cena za Stary Ploter
TM-200 400,00
TM-200 z podstawą 600,00
TM-300/TM305 1 000,00
PRO-2000 1 000,00
PRO-4000S/4000 2 000,00
PRO-6000S/6000 3 500,00

Realizacja uprawnień Partnera Akcji:

 1. Dokumenty składane przez Partnera Akcji we wniosku o realizację uprawnienia do odsprzedaży Organizatorowi Starego Plotera są następujące:
  • prawidłowo wypełniony formularz wniosku
  • Załącznik nr 1 do Regulaminu Akcji
  • faktura za Nowy Ploter wystawiona przez Partnera Akcji Kupującemu (z zamazaną ceną)
  • faktura za Stary Ploter wystawiona Partnerowi Akcji przez Kupującego Nowy Ploter (z zamazaną ceną)
  • 3 zdjęcia urządzenia (od przodu urządzenia, od tyłu urządzenia, czytelne zdjęcie tabliczki znamionowej Producenta z numerem seryjnym)
  • prawidłowo wypełnione Zgłoszenie Urządzenia Wielkoformatowego do Gwarancji dla Nowego Plotera wystawione na Kupującego Nowy Ploter
 2. Składanie wniosku odbywać się będzie drogą elektroniczną na adres lfp@canon.pl. Ostateczny termin składania wniosków upływa 7 czerwca 2019 roku.
 3. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymana wniosku Organizator pisemnie poinformuje Partnera Akcji o akceptacji lub odrzuceniu wniosku, z podaniem przyczyn.
 4. Po otrzymaniu akceptacji Partner Akcji nadeśle pocztą na adres Organizatora, z podaniem na kopercie nazwiska osoby odpowiedzialnej u Organizatora za Akcję (Łukasz Rusinek):
  • dwa prawidłowo wypełnione i podpisane egzemplarze umowy
  • Załącznik nr 2 do Regulaminu Akcji
  • fakturę dla Organizatora za Stary Ploter – zgodnie z cenami podanymi w p. 3
  • wszystkie dokumenty wymienione w p. 4
 5. W ciągu siedmiu dni roboczych od wypełnienia przez Partnera Akcji wymagań opisanych w p. 7, Organizator odeśle Partnerowi Akcji podpisany jeden egzemplarz umowy.
 6. Dla zaakceptowanych wniosków, Organizator zleci, na swój koszt, odbiór Starego Plotera od Klineta firmie ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA, ul. Hrubieszowska 6a, 01-209 Warszawa.
  Jeśli odbiór Starego Plotera nastąpi poza siedzibą Partnera Akcji, Partner Akcji skutecznie upoważni Organizatora do odbioru Starego Plotera od aktualnego dysponenta.
 7. Organizator dokona zapłaty ceny przelewem w terminie14 dni od daty odbioru Starego Plotera na konto Partnera Akcji.

 


#wymieńStaryPloterNaNowy #wymieńPloter #ploterPromocja #promocjaNaPloter #plotery #ploter #drukWielkoformatowy #drukarkaWielkoformatowa

Produkty powiązane